Gereedschapskeuringen

Gereedschapskeuringen

Veilige werkomstandigheden zijn wettelijk vereist. Ook het gereedschap waarmee uw werknemers werken, moet veilig zijn. Stel dat er een calamiteit ontstaat als gevolg van ondeugdelijk materieel, dan dient de werkgever aan te tonen dat er alles aan is gedaan om dat te voorkomen. Het is dus belangrijk dat uw gereedschap naar behoren werkt.

NEN 3140 & NEN 2484 Gekwalificeerd!

Van Maanen Techniek is gekwalificeerd om gereedschapskeuringen uit te voeren. Volgens de geldende normen keuren wij elektrisch gereedschap (NEN 3140), ladders en trappen (NEN 2484). Uw gereedschap wordt gecontroleerd, waar nodig gerepareerd en van een keuringssticker voorzien.

Draag bij aan een veilige werkomgeving!

Het keuren van arbeidsmiddelen zorgt ervoor dat u voldoet aan de wettelijke eisen. Ook beperkt u zo veel mogelijk de aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen. Het draagt bij aan een veilige werkomgeving voor uw werknemers en uzelf. Het werkt kostenbesparend: keuringen verlengen de levensduur van gereedschappen en arbeidsmiddelen. Bovendien kunnen keuringen veel leed voorkomen.

MEER INFORMATIE? WIJ HELPEN U GRAAG!

Heeft u interesse naar onze diensten en producten?
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

TOP