NEN 3140 inspectie

Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Hieronder valt bijvoorbeeld het gevaar dat elektrotechnische installaties met zich mee brengen. Daarom is het belangrijk dat werkgevers kunnen aantonen dat de installaties veilig zijn. Dit kan aangetoond worden door een NEN 3140-inspectie uit te laten voeren.
Verzekeringsmaatschappijen eisen ook steeds vaker een NEN 3140-inspectie om schade, veroorzaakt door brand, te voorkomen. Tevens is bedrijfszekerheid een belangrijk economisch aspect. Met de NEN 3140-inspectie wordt de kans op uitval van bedrijfsprocessen verkleind.
 
De NEN 3140-inspectie bestaat uit onderstaande werkzaamheden:
  • Controleren van de veiligheidsaarding
  • Inspectie van verdeelinrichtingen en groepenkasten
  • Inspectie van bekabeling en bedrading
  • Inspectie van aansluitpunten ten behoeve van verlichting en overige apparatuur
  • Uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot het vaststellen van de inspectiefrequentie
  • Opstellen van een rapportage
Zo nodig en aanvullend op de NEN 3140-inspectie kan Van Maanen Techniek een plan van aanpak opstellen om de bestaande installatie weer te laten voldoen aan de gestelde normen.