Zorgdomotica

Domotica en zorg op afstand zijn ICT-toepassingen die het leven veraangenamen, het inroepen van hulp en verzorging vergemakkelijken en een efficiënte inzet van personeel in de zorg mogelijk maken. Ouderen en hulpbehoevenden kunnen met deze technieken langer thuis blijven wonen. De toepassingen zijn het meest effectief in combinatie met aanvullende zorg- en welzijnsdiensten en inzet van personen. Daarnaast is het voor de gebruiker van belang dat toepassingen van verschillende aanbieders integraal op elkaar aansluiten. Dit is helaas nog niet altijd het geval.

Domotica

Domotica is de verzamelnaam voor systemen van woonhuisautomatisering. Voorbeelden zijn het op afstand bedienen van licht en verwarming, personenalarmering (bijvoorbeeld Alarmering plus), inbraakalarmering, branddetectie & brandalarm, nachtpadverlichting en het vormen van dienstverlening (bijv. boodschappen bestellen via tv of computer). Ook automatische deurontgrendeling (een elektronische sleutel) en het gebruik van een videofoon om te zien wie er aanbelt, behoren hiertoe.
Domotica wordt in de woningbouw nog op beperkte schaal toegepast.

Zorg op afstand

Zorg op afstand is zorg die op afstand wordt gegeven met moderne technologische hulpmiddelen. Wanneer zorg wordt gegeven aan een zelfstandig wonende spreekt men van telethuiszorg. ActiZ ziet 'Zorg op afstand' als één van de meest veelbelovende innovaties van de toekomst.

Telethuiszorg

Telethuiszorg maakt verschillende vormen van zorg op afstand mogelijk. Patiënten kunnen zelf bepalen wanneer zij zorgverleners consulteren via een beeld- en geluidsverbinding ('screen to screen'). In Nederland zijn een aantal pilot projecten opgestart, zoals Toekomst Thuis, de TV-foon, Campower en Koala. Het verschil tussen de toepassingen zit in het gebruik van het beeldscherm (tv of pc), communicatietechniek (isdn, glasvezelnet) en de toepassing hiervan (alleen zorggericht of bredere toepassingen zoals contact met familieleden).

Telemedicine

Telemedicine is een andere toepassing binnen de telethuiszorg. De zorgverlener analyseert op afstand digitale metingen van het gewicht, de bloeddruk, en de hartslag. Viedome heeft inmiddels een aantal telemedicineprojecten opgestart.

Alarmering met camera

Een andere vorm van telethuiszorg is alarmering waarbij gebruik wordt gemaakt van een camera in de woning van de betrokkene. Zorgverleners kunnen in geval van nood via een camera de woning inkijken en vervolgens adequate actie ondernemen.

Uitluistersystemen

Ook is het met 'uitluistersystemen' (akoestische bewaking) en camera's mogelijk om in kleinschalige projecten meer bewoners te begeleiden met minder personeel.