Overvalsbutton

Overvalsbutton voor snelle respons
Druk hierop bij dreigende situaties in of om uw woning. De rode, niet te missen noodknop staat in directe verbinding met een meldkamer die gelijk contact met u opneemt en de hulpdiensten inschakelt. Eventueel wordt ook de verlichting ingeschakeld. Indien gewenst gaan alle deuren op slot. De overvalsbutton is zodanig ontwikkeld dat een ongewenste alarmmelding wordt voorkomen.
Overvalsbutton
Overvalsbutton